Кошница 4
bulgarian  English  
Бързо търсене
Въведете дума за търсене.
Разширено търсене
Раздели
Валути
Условия за използване Условия за използване
Условия за предоставените услуги. (Online agreement.)1. PanoffGold.com е уебсайт, който представлява Интернет магазин за електронна търговия.

2. Сайтът предлага оферти за закупуване на златна и сребърна бижутерия, произведена от "ПАНОВ" ООД която се доставя от фирмата чрез куриери, директно до клиента на посочения от него адрес.

3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.

4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ

5. Офертите за отделните видове бижутерия могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.

6. Офертите съдържат основна информация за предлаганото изделие съобразно вида му, приблизителното тегло и приблизителната му цената(спрямо теглото). Офертите са придружени със снимков материал.

7. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката. Цената, указана в категории Комплекти и Обици се отнася за целия комплект и за чифт обици.

8. Условията на поръчка и доставка на изделията са указани в сайта.

9. Поръчването на определено изделие става чрез натискане на бутона "добави" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и "ПАНОВ" ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Ако клиентът НЕ потвърди тази своя поръчка до 48 часа от момента на поръчката на телефон 032 67 27 90, то тя ще се счита за невалидна !

10. Клиентът посочва основните параметри на желаното от него изделие, съгласно представените опции и вида на стоката (размер за пръстени, цвят на камъните,дължина на гривните). За подробно уточняване на поръчката, клиентът трябва да се свърже с Отдел Маркетинг и продажби на тел. 032 67 27 90

11. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.

12. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва PanoffGold.com със задължението за изпълнение на доставката.УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА13. Поръчаните изделия се доставят на посочения от клиента адрес с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването). Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

14. Поръчаните от клиента изделия се доставят до 14 работни дни на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента по телефона.

15. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и PanoffGold.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

16. Заплащането на дължимата цена на стоката плюс транспортните разходи става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име.Документ за извършената сделка се издава от "ПАНОВ" ООД след изплащането на дължимата сума от страна на клиента и се изпраща на посочения от клиента адрес.

17. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА18. Клиент, поръчал стока от електронния магазин PanoffGold.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

19. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

20. Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на договорената;

21. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват на тел: 032 67 27 90.

22. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

23. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

24. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация в срок от 24 часа на телефон 032 67 27 90

25. При доставката клиентът получава сертификат, съдържаща вида на изделието, вида на метала и камъните(ако има такива), теглото на изделието, цената му, името на клиента.

26. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на пръстен или гривна. PanoffGold.com може по желание на клиента да извърши корекция на изделието с новите параметри за сметка на клиента и с последващо доплащане ( ако е необходимо).


ОГРАНИЧЕНИЯ


27. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта PanoffGold.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

28. Потребителите на сайта PanoffGold.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на PanoffGold.com .

29. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

30. Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на PanoffGold.com.

31. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.ДРУГИ УСЛОВИЯ33. PanoffGold.com не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
.
Продължи